Pomalé násilí
Pomalé násilí
Uhelná elektrárna Tušimice
Pomalé násilí
Uhelná elektrárna Tušimice

Dějiny budoucnosti krajiny, která slouží energetice

Útroby elektrárny Tušimice přesahují velikost katedrál. Bez ustání sem proudí tuny uhlí, které stravují obrovské pece. Přijíždí sem dopravníkem z nedalekého povrchového dolu, kde se do uhelného masivu zakusují těžební stroje. Elektrárna patří mezi deset největších v zemi a dohromady vyrábí tyto kolosy spalováním uhlí polovinu elektrické energie.

Realizuje se tady víra ve fosilní osud, v němž není příliš prostoru pro jiné způsoby vytváření životadárné elektřiny. Síť takových elektráren tvoří energetické srdce země, které vhání energii do tepen přinášejících teplo a elektřinu celé společnosti. Příspěvek ke klimatické krizi je nepopiratelný stejně jako zhoubný vliv na krajinu, z níž se stává pustá periferie.

Proto se takové obří elektrárny chtějí natírat nazeleno a budit dojem modernity i svého nezastupitelného místa v budoucnosti. Ta tušimická prostřednictvím odpadního tepla ohřívá vedle svých chladicích věží dlouhé řady skleníků, v nichž se pěstují elektrárenská rajčata dodávaná do domovů seniorů a podobných institucí v okolí. 

Vyrostlo zde také velké korporátní datové centrum, jehož moderní architektura kontrastuje s neutěšenými ubytovnami pro zahraniční dělníky a dvojicí menších paneláků, kde vedle sociálně vyloučených rodin dožívají vdovy po někdejších elektrárenských zaměstnancích. Nápis na dávno zkrachovalém obchodě už omšel k nepřečtení a autobus tady nezastavuje. Na periferii se nejen z dobývané suroviny, ale i z lidského života stala hlušina. 

Krajina budoucnosti zde nabírá podobu vytěženého prostoru, který čeká na vdechnutí nového smyslu. Z komínů se na ni snáší kouř, jehož důsledky nás čím dál více vyzývají k rozhodnutí, jak proměnit koloběh energie v tepnách a žilách propojujících naše domovy, továrny a další životně důležité prostory. Jen stěží si lze představit, že monstrózní dunění energetických katedrál utichne. A přece se to jednou stane.

about
Rituály
Zvukový archiv

Tušimice: Ohromující zvuk klimatické změny

Pohled do krajiny, která obklopuje a krmí uhelnou elektrárnu ukazuje, jak povrchová těžba fosilních surovin transformuje přírodu. Zvuky těžby na vrcholek nedalekého kopce doléhají jen velmi vzdáleně, v pustině bez vegetace je doplňují jen ojedinělí ptáci a hmyz. Zcela odlišný sonický svět však existuje uvnitř elektrárny, kde ohlušující hukot turbín naplňuje obrovskou hlavní halu. V nezměrné katedrále fosilní energetiky Sara díky kontaktnímu mikrofonu, geofonu a Elektrouchu dokázala uslyšet nečekané polohy produkce elektřiny coby hlavní vyživovací substance moderní společnosti. Chladící věž svým zvukem připomínající mohutný vodopád přináší upozornění o obrovských tocích energie a práce, kterou bude v probíhajícím období klimatické krize potřeba nahradit zdroji šetrnějšími k přírodě, krajině, lidem samotným i dalším živým tvorům.

Terénní deník