Neviditelný růst
Neviditelný růst
Aquaponická farma Kaly
Neviditelný růst
Aquaponická farma Kaly

Nové zemědělství na pozadí rostlinné laboratoře

Neviditelné zemědělství se neodehrává na polích, ale může probíhat prakticky kdekoliv. Nepotřebuje totiž půdu a téměř ani vodu. Jedna z farem, která nepotřebuje k pěstování plodin krajinu, se skrývá v nenápadné budově bývalého vepřína uprostřed běžné vesnice. Aquaponická farma v Kalech otevírá pohled na možnou podobu zemědělství v budoucnosti a osvobození krajiny vyčerpané intenzivním obděláváním.

V prosklených sektorech, které se řídí přísnými hygienickými pravidly, rostou pod zářivkami  saláty a bylinky. Místo záhonů vyrůstají z oddělených stanovišť, kam sofistikovanými rozvody proudí přesně odměřená stopová množství živin. Aquaponie nepracuje s umělými hnojivy ani agrochemií. Technologický systém, na kterém je založená, propojuje pěstování zeleniny s chovem ryb. Ryby poskytují hnojivo rostlinám a rostliny čistí vodu rybám. 

Úspora 95 procent vody ve srovnání s konvenčním zemědělstvím, možnost vertikálních systémů efektivněji využívajících prostor a celoroční produkce nezávislá na klimatu a počasí. Tyto aspekty aquaponie otevírají otázku, jak se může zemědělství v budoucnosti proměnit a jaký vliv to bude mít na krajinu, která nebude muset produkovat obživu lidem v nekonečném, čím dál intenzivnějším a stále více vyčerpávajícím cyklu.

Aquaponická farma o rozloze 1 000 m² vyprodukuje stejné množství ryb jako 20 hektarů rybníků a 18 000 m² polního pěstování zeleniny. V budoucnosti nemusí jít jen o obří farmy, ale i malé decentralizované komunitní jednotky. V jemném šelestu živin v kapilárách potrubního systému slyšíme výzvu k revolučnímu přehodnocení našeho vztahu k zemědělství, půdě, vodě, krajině – i k tomu, jak přistupujeme k jídlu a spotřebě. Ryby v kádích tmavé haly budou němými svědky složitého rozhodování.

about
Rituály
podcast
Zvukový archiv

Kaly: Když plodiny rostou z ničeho

V nenápadné stavbě bývalého vepřína v malé obci nedaleko Brna se skrývá laboratoř postupů, které mohou přinést revoluci do zemědělské výroby. Po obou stranách úzké chodby v patře rostou za sklem ve sterilních podmínkách a pod ultrafialovým světlem v pěstebních regálech sazenice salátů a bylinek. Přesně odměřené a počítačově řízené dávky živiny k rostlinám proudí potrubím z přízemní části objektu, kde se chovají ryby. Sařiny nástroje zde odhalují sofistikované technologické procesy, které dovolují pěstování rostlin bez půdy a prakticky i bez vody. Zaznamenané zvukové plochy a prvky vybízejí k zamyšlení, co zemědělská produkce ukrytá pod střechu a nepotřebující pole s traktory a hnojivy pro naši budoucnost znamená a jaké varianty společenského uspořádání se nám tady nabízí.

Terénní deník